1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Suya zam mı geldi? | İSKİ zammı ne kadar? | İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? 2021

Suya zam mı geldi? | İSKİ zammı ne kadar? | İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? 2021

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı. Peki Suya zam mı geldi? | İSKİ zammı ne kadar? | İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? 2021 Detaylar hikayede...

Suya zam mı geldi? | İSKİ zammı ne kadar? | İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? 2021

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı. Peki Suya zam mı geldi? | İSKİ zammı ne kadar? | İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? 2021 Detaylar hikayede...

SUYA ZAM MI GELDİ?

Yerel seçimler öncesi İstanbulluların suyunu ucuzlatacağını vaat eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine suya zam yaptı. İstanbul'da suya yüzde 15.62 zam yapıldı

İSKİ ZAMMI NE KADAR?

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Kasım 2019 – Yüzde 80
Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)
Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı).

İSKİ HAKKINDA

1981 yılında kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alınmıştır

İdari Yapı

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.
İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 20 Daire Başkanlığı ve 104 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 2 bin 758 memur, 3 bin 182 işçi, 16 adet sözleşmeli memur olmak üzere toplam 5 bin 956 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atık su abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, iş yeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy iş yeri olarak ayrılır.

Su Yönetimi

Temin edilen su kaynaklarının tamamına yakını yüzeysel su kaynaklarından oluşmaktadır. Su kaynakları ve iletim hatları 6 ilin sınırları içerisinde (İstanbul- Kırklareli - Tekirdağ - Kocaeli - Sakarya - Düzce) bulunmaktadır.

Su kaynaklarından alınan ham su, içme suyu arıtma tesislerinde dünya standartlarında arıtılarak abonelere ulaştırılmaktadır. Su iletimi ve dağıtımı iki kısımda yapılanmıştır. Birincisi, Ø400 mm ve daha büyük çaplı borular, su hazneleri ve terfi merkezleri ile yapılan ham su ve temiz su iletimi; ikincisi ise Ø400 mm'den daha küçük çaplı şebeke boruları ile abonelere yapılan su dağıtımıdır.

Avrupa Yakası’nın büyük kısmına Kâğıthane, İkitelli ve Büyükçekmece’den, Asya Yakası'na ise Ömerli,  ve Elmalı Tesislerinden su dağıtılmaktadır. Asya Yakası’nda yer alan Cumhuriyet Su Arıtma Tesisinin işletmeye girmesi ile Melen Çayı’ndan alınan ham suların arıtılarak Boğaz Kuzey Tüneli ile Avrupa Yakası'na aktarılması sağlanmaktadır. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde üretilen temiz suyun bir kısmı mevcut Salacak-Sarayburnu Boğaz Güney İsale Hattı ile Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerine iletilmektedir.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 653 milyon metreküptür.

Su kaynaklarının %60’ı Anadolu Yakası’nda, %40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun %60’ı Avrupa Yakası’nda, %40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 m'yi bulan isale hatlarıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İsale hatlarının  2.825 km’si çelik ve düktilfont, 227 km’si diğer boru, tünel, kanal ve galerilerden oluşmaktadır.   

İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içme suyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Tterfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 395.994 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 1 milyar 181 milyon 246 bin 505 kWh’dır.

İçme Suyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içme suyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.

İstanbul’un muhtelif bölgelerinde farklı büyüklükte, su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için su depoları inşa edilmiştir.

Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içme suyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içme suyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. İçme Suyu şebekesinde dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri göz önünde tutulmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

İçme Suyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren başlayarak arıtma işlemine müteakip devam eden analizlerle içme suyu dağıtım sistemine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir. Kimyasal, bakteriyolojik, estetik değerler olmak üzere toplam 163 parametrede inceleme yapılmaktadır. Ayrıca her dağıtım sisteminin beslediği bölgelerde suyun İstanbullulara ulaştığı noktalarda günlük ortalama 80-100 numune akredite olmuş merkez laboratuvarda analiz edilerek takibi yapılmaktadır. Analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

SCADA

İstanbul’daki tüm içme suyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçme Suyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içme suyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.

Atık Su Yönetimi

Kullanılarak atık suya dönüşen sular atık su şebekesiyle toplanır. Atık su şebekesinde beton borular tercih edilmiştir. Atık Su şebekesiyle atık sular ana toplayıcı dediğimiz kolektör ve tünellere iletilir. Çapı 2.20 m'ye ulaşan kolektörler korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli beton borulardan imal edilmiştir. Trafik yoğunluğu, zemin şartları, bölgenin coğrafi yapısı gibi şartlar göz önünde bulundurularak açık kazı yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde tünel sistemi kullanılarak atık su hattı inşa edilmiştir. İstanbul’un sahillerinin tamamına yakını çapı 3 m'ye varan atık su tüneli ve kolektörleriyle çevrilmiştir. Atık Su hatlarının tamir ve bakımlarında robot teknolojisi kullanılmaktadır. Atık Su hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar kameralı robotlar sayesinde tespit edilerek temizlenmekte, hatlarda meydana gelen olası arızalar kazı yapılmasına gerek kalmaksızın kaplama yapılmak suretiyle giderilerek hattın ömrü uzatılmaktadır.

Kolektör ve tünellerle toplanan atık sular, atık su arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Atık Su arıtma tesislerinin prosesi tercih edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı göz önünde bulundurularak Boğaz Hattı’na ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, Marmara Denizi sahilleri için ise biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.

İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması ile, sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atık sulardan elde edilmektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT