Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

İki yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumundan mezun olan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ihtiyaca göre seçilerek 12 ay askerlik yapmalarına imkan sağlayan yedek astsubayların maaşları ve yaptıkları işler araştırılıyor. Peki Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni hayata geçirilen yedek astsubaylık internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedek subaylık gibi 12 ay süreli olan yedek astsubaylıkta askerlik süresi 12 aydır. Özellikle iki yıl veya daha fazla sürekli yükseköğretim kurumu mezunlarından seçilen yedek astsubaylık hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

YEDEK ASTSUBAY NEDİR?

Yedek astsubaylık, iki yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadarının seçilmesini müteakip, yedek astsubay temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve astsubay astçavuş naspedilen yükümlülerin 12 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

YEDEK ASTSUBAY ŞARTLARI NELERDİR?

İki yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kadarının seçilmesini müteakip, yedek astsubay temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve astsubay astçavuş naspedilen yükümlülerin 12 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

1. Yedek astsubay aday adayı: İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlülerdir.

2. Yedek astsubay adayı: Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlülerdir.

3. Yedek astsubay: Yedek astsubay adaylarından öğrenimini müteakip astsubay astçavuş naspedilenlerdir.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

4. Yedek astsubay seçim esasları;

a. İki veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar ve yedek subay aday adayı statüsünde olup yedek subay adayı statüsüne ayrılmayanlardan yedek astsubay olmaya istekli olanlar yedek astsubay aday adayı statüsüne hak kazanır.

b. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınır. İhtiyaç fazlası yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirir. Seçim ve sınıflandırmada öncelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikte personelin seçilmesidir. Yedek astsubay adayları belirlenirken; yükümlülerin istekleri de dikkate alınarak meslek bilgisi, tahsil, akademisyenlik ve sağlık durumları ile yaş, yabancı dil notu, ön lisans/lisans bitirme notu, fiziksel özellik, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek diğer kriterler nota tahvil edilir. Seçim, bu not üzerinden yapılır.

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay sayısından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetlerini erbaş ve er olarak yerine getirir.

ç. Yoklama, sınıflandırmaya yönelik bilgi güncelleme esasları, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk tarihleri ile celp ve sevke ilişkin hususlar; Bakanlık tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulur. Ayrıca Bakanlığın resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden ilan edilir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Duyurular ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları tarafından Bakanlığın talep ettiği tarihlerde 19:00-23:00 saatleri arasında en az bir kez yayınlanır.

d. Yedek astsubay adayları, Bakanlıkça belirlenen celp ve sevk dönemlerinde yetiştirilmek üzere sınıf okulu veya eğitim merkezlerine sevk edilir. Yedek astsubay yetiştirme süresi Bakanlıkça belirlenir. Yedek astsubay eğitimi sonunda başarılı olanlar yedek astsubay statüsüne ayrılır.

e. Yedek astsubay olarak askerlik hizmet süresi 12 (Oniki) aydır.

f. Hizmet süresi, sevk belgesinde yazılı olan sevk tarihi ile başlar ve terhis tarihinde sona erer.

g. Temel eğitim süresi, Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenir.

ğ. Yedek astsubay aday adaylarının kanuni mazeretlerine dayalı olarak;

(1) Sınıf okulundan ayrı geçirilen süre, sınıf okulu toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. Bunlar mazeretlerinin bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(2) Rahatsızlığı nedeniyle geçici terhis edilenlerden raporları bitiminde rahatsızlığının devam etmediği yapılan muayeneleri ile tespit edilenler eğitimin verileceği ilk yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

(3) Sınıfı görevini yapamaz raporu alanlar hizmet durum belgesiyle geçici terhis edilir. İlgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden sınıflandırılmalarını müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir ve yeni sınıf okulu eğitim döneminin tamamına katılır.

(4) Yükümlüler sınıf okulunu başarı ile tamamlamalarını müteakip asçavuş naspedilir ve görev yapacakları birlik/kurumları sınıf okulu/eğitim merkez komutanlıklarında kura ile belirlenir.

(5) Yedek astsubayların izinleri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür. Bunların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri 926 sayılı Kanunda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. Yetiştirme ve hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması hâlinde yıllık planlı izin süreleri otuz güne, yıllık mazeret izin süreleri on beş güne orantılı olarak uygulanır. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

Örnek: Yetiştirme süresi bir ay olanlara 28 gün yıllık planlı ve 14 gün yıllık mazeret olmak üzere toplam 42 gün, iki buçuk ay olanlara ise 24 gün yıllık planlı ve 12 gün mazeret olmak üzere toplam 36 gün izin verilir.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

YEDEK ASTSUBAY NE YAPAR?

Yedek astsubaylar, astsubay sınıfında kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Genel olarak 12 ay askerlik görevini yerine getiren askerlerdir.

YEDEK ASTSUBAY MAAŞI 2023 NE KADAR ?

Yedek astsubayların maaşları mezuniyet derecelerine göre farklılık gösterir. Söz konusu ücret 2022 yılında 5 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arasında değişmektedir.

Asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde yedek astsubayların tahmini olarak 12 bin TL civarında maaş aldıkları tahmin edilmektedir.

Ayrıca söz konusu maaş tutarı görev yapılan bölgeye göre değişir. Maaşlara memur maaşlarına yapılan artış oranında, enflasyon oranında her yıl zam yapılır.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

KARACI YEDEK ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?

Kara Kuvvetleri bünyesinde görev yapan yedek astsubayların maaşları en az 8 bin 500 TL'dir, bu ücret bölgeye göre farklılık gösterir.

DOĞUDA YEDEK ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?

Doğuda görev yapan bir yedek astsubayın maaşı batıda görev yapan yedek astsubaydan farklıdır. Burada terör tazminatı alan yedek astsubayların maaşı tahmini olarak 7 bin TL'yi bulmaktadır.

Batıda görev yapacak yedek astsubay maaşı yaklaşık olarak 8 bin 500 TL'den başlar Doğuda görev yapacak yedek astsubayların maaşı daha yüksektir. Ortalama 10 bin ile 12 bin TL arasındadır.

Yedek astsubay maaşı 2023 ne kadar ? Yedek astsubay ne yapar?

YEDEK ASTSUBAY SÜRESİ NE KADAR?

Yedek astsubayların görev süresi eğitim süreci de dahil olmak üzere 12 aydır.

0
40
1
0
0
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
Chris Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chris Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Callum Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Callum Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander İsak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander İsak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander İsak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander İsak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tümcan isminin anlamı nedir, Tümcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tümcan isminin anlamı nedir, Tümcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aaron Wan Bissaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Wan Bissaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Wan Bissaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Wan Bissaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enda Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enda Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enda Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enda Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diogo Dalot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Dalot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diogo Dalot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Dalot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorumlananlar
Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında, görevden mi alındı ? Halil Konakçı hangi camide görevli?
Halil Konakçı hoca kimdir? Nereli, kaç yaşında, görevden mi alındı ? Halil Konakçı hangi camide görevli?
tv100'de çifte şok: Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
tv100'de çifte şok: Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
Tansu Çiller, İstanbul Havalimanı metro hattı açılışına katıldı! Kurdeleyi kesti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti
Tansu Çiller, İstanbul Havalimanı metro hattı açılışına katıldı! Kurdeleyi kesti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti
İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
İstasyon Operasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları