1. HABERLER

  2. BİLİM TEKNOLOJİ

  3. Araçlar İçin Sefer Görev Emri Nasıl Kontrol Edilir?

Araçlar İçin Sefer Görev Emri Nasıl Kontrol Edilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sefer görev emri olanların hazır olmasını söylemesiyle binlerce kişi edevletten sefer görev emri varmı diye kontrol etmişti. Peki aracınız için sefer görev emri var mı kontrol ettiniz mi? haberimizde Araçlar İçin Sefer Görev Emri

Araçlar İçin Sefer Görev Emri Nasıl Kontrol Edilir?

Araçlar İçin Sefer Görev Emri Nasıl Kontrol Edilir?

Personel sefer görev emri gibi lojistik sefer görev emri de E-devlet'ten kontrol edilebilir. E-devlet sitesinde Güvenlik kategorisinde Milli Savunma Bakanlığı bölümünde kara, deniz ve hava nakil araçları için sefer görev emri sorgulama yapılabilmektedir. Aşağıdaki bağlantılardan aracınıza uygun bölümden sefer görev emri sorgulama (E-devlet şifresi gerekir) yapabilirsiniz.

Kara Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama

Deniz Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama

Hava Nakil Araçları için Lojistik Sefer Görev Emri Sorgulama


Araç Sahipleri Seferberlik Halinde Nasıl Çağrılır, Araçlar Nasıl Getirilir?

Seferberlik ve savaş ilanı veya gerginlik ve kriz dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile araçların getirilmesi için duyuru işlemleri gizli veya açık olarak yapılır. SGE almış aracın sahibi veya sürücüleri radyo, televizyon, posta, telgraf , telefon, basın v.b. her türlü yayın araçlarıyla açık çağrı yoluyla haberdar edilir. Gizli çağrıda ise uygulamada görev alması planlanan yetkili kişilere ve yükümlülük uygulanacak araçlarla ilgili olarak görev verilecek kişilere duyuru yapılır.

Araç sahipleri/sürücüleri hazırlıklarını yapar, aracını, malzeme ve avadanlıklarıyla birlikte duyurudan sonraki altı saat içinde bulunduğu yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti (MMM) Komisyonuna getirir.

Komisyonlarca gelen araçların muayenesi yaptırılır. Aracın o andaki değeri saptanır ve gerekli işlemleri tamamlanarak aynı gün tertip edildikleri birliklere gönderilir.

Araçlar İçin Sefer Görev Emri Nasıl Kontrol Edilir?

Araçların Sevkinde Görevli Personelin Yükümlülüğü Nedir?

Aracı kullanan, aracını tertip edildiği birliğe kadar götürmeye ve kullanılabilecek askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorundadır. Aracı kullanan, başka bir birliğe gitmek üzere SGE almışsa önce aracını tertip edildiği birliğe teslim eder, buradan alacağı belgeyle tertip edildiği birliğe gider.

Aracına kullananlar 15 yaşından küçük , 65 yaşından büyük değilse ve getirdiği aracı kullanabilecek uygun nitelikli personel yoksa, yetkili birlik K.lığı 3634 sayılı MMM Kanununun 9 ncu maddesi gereği aracı getirene yükümlülük uygulanabilir ve durumu ilgilinin askerlik şubesine bildirir.

Seferberlik Ve Savaş Hazırlıklarına İlişkin Olarak Kendilerine Verilen Görev Ve Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

2941 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin tüzük hükümleri gereğince alınarak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan aşağı olmamak üzere para cezasıyla cezalandırılırlar.

Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misi artırılarak hükmolunur.

Ayrıca 3634 sayılı Kanununun cezalar ile ilgili hükümleri uygulanır.

SORU VE CEVAPLARLA LOJİSTİK SEFERBERLİĞİ

Sefer Görev Emri Kaybedildiği Veya Aracın Eski Sahibinden Teslim Alınmadığında Neler Yapılmalı ?

Sefer Görev Emri araç tescil belgeleri ile birlikte taşınır. Aracın bir başkasına satılması halinde yeni sahibi adına tescili işlemleri sırasında trafik tescil kuruluşlarınca istenir.

Kaybedildiği veya aracın yeni sahibi tarafından eski sahibinden alınamadığı durumlarıda aracın ilk kayıtlı olduğu İl’in (Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Kararı alınan il) İl Afet ve Acil Durum Md.lüğüne müracaat edilerek bir sureti temin edilir.

Aracın Çalınması Halinde Neler Yapılmalı ?

Aracın trafikten çekilmesi halinde mükellefiyeti devam eder. Aracın çalındığının ilgili tescil kuruluşlarına bildirilmesini müteakip SGE, bir yıllık bekleme süresinin sonunda araç bulunamadıysa İl Afet ve Acil Durum Md.lüğüneiade edilir.

Aracın Sge'si Hangi Hallerde Hemen İptal Edilir ?

SGE.li aracın evsafının değişmesi, hurdaya ayrılması, dış ülkelere satılması halinin araç sahibi tarafından kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna bildirilmesi veya SGE ilk defa tebliğ edilecek aracın başka bir il’e nakil olmasının öğrenilmesi sonucu ilgili kuruluşlarınca İl Afet ve Acil Durum Md.lükleri vasıtasıyla MSB.ye bildirilmesini müteakip iptal edilir

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimlerince o araca ihtiyacını kalmadığının MSB.ye bildirilmesini müteakip MSB.ce Valiliklere gönderilen iptal listelerine göre trafik tescil kuruluşları vasıtasıyla araç/firma sahiplerine (30 gün içinde tebliğ edilir) SGE’nin iptal edileceği bildirilir.

Araç Sahipleri Seferberlik Halinde Nasıl Çağrılır, Araçlar Nasıl Getirilir?

Seferberlik ve savaş ilanı veya gerginlik ve kriz dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile araçların getirilmesi için duyuru işlemleri gizli veya açık olarak yapılır. SGE almış aracın sahibi veya sürücüleri radyo, televizyon, posta, telgraf , telefon, basın v.b. her türlü yayın araçlarıyla açık çağrı yoluyla haberdar edilir. Gizli çağrıda ise uygulamada görev alması planlanan yetkili kişilere ve yükümlülük uygulanacak araçlarla ilgili olarak görev verilecek kişilere duyuru yapılır.

Araç sahipleri/sürücüleri hazırlıklarını yapar, aracını, malzeme ve avadanlıklarıyla birlikte duyurudan sonraki altı saat içinde bulunduğu yerdeki Milli Müdafaa Mükellefiyeti (MMM) Komisyonuna getirir.

Komisyonlarca gelen araçların muayenesi yaptırılır. Aracın o andaki değeri saptanır ve gerekli işlemleri tamamlanarak aynı gün tertip edildikleri birliklere gönderilir.

Araçların Sevkinde Görevli Personelin Yükümlülüğü Nedir?

Aracı kullanan, aracını tertip edildiği birliğe kadar götürmeye ve kullanılabilecek askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorundadır. Aracı kullanan, başka bir birliğe gitmek üzere SGE almışsa önce aracını tertip edildiği birliğe teslim eder, buradan alacağı belgeyle tertip edildiği birliğe gider.

Aracına kullananlar 15 yaşından küçük , 65 yaşından büyük değilse ve getirdiği aracı kullanabilecek uygun nitelikli personel yoksa, yetkili birlik K.lığı 3634 sayılı MMM Kanununun 9 ncu maddesi gereği aracı getirene yükümlülük uygulanabilir ve durumu ilgilinin askerlik şubesine bildirir.

Seferberlik Ve Savaş Hazırlıklarına İlişkin Olarak Kendilerine Verilen Görev Ve Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

2941 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin tüzük hükümleri gereğince alınarak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan aşağı olmamak üzere para cezasıyla cezalandırılırlar.

Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misi artırılarak hükmolunur.

Ayrıca 3634 sayılı Kanununun cezalar ile ilgili hükümleri uygulanır.

Seferberlik Tatbikatları Ne Kadar Sürmektedir, Maksadı Nedir?

Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbikatları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Genel Kurmay Başkanlığının isteği üzerine her defasında en çok 10 günü geçmemek üzere tatbikata çağrılabilir.

Tatbikatların maksadı; kurulu ve seferde kurulacak askeri birlik ve kurumların araç seferberlik hazırlıklarının denenmesi, seferberlik halinde MMM Komisyonlarının yapacakları araç tedarik faaliyetlerini barış döneminde uygulatarak tecrübe kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, özel teşebbüsler ve kişiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak işbirliği ile ilgili hususların uygulama safhasına konulmasıdır.

Seferberlik Tatbikatına Katılan Araç Sahibi / Sürücüsü Tarafından Neler Yapılır, Nereye, Nasıl Getirilmelidir?

Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenmiş ve MMM komisyonu kararı alınmış, “Seferberlik Tatbikatı Silahaltı Davetiyesi” Trafik Tescil Şube / Büroları veya jandarma vasıtasıyla 7201 sayılı tebligat kanununu hükümlerine uygun dört suret olarak araç sahibi/sürücüsüne imzalatılır ve bir sureti devamlı araç üzerinde bulundurulur.

MMM Komisyonuna müracaat esnasında araç depolarının 1/2 si dolu bulunur.

Tatbikatta, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin CETVEL-1-2-3’ne göre araç üzerinde bulunması gereken avadanlık teçhizat tamamlanarak iştirak edilir.

Tatbikata Mazeretsiz Olarak Katılmayanlara Uygulanarak Cezai Hükümler Nelerdir?

Tatbikatlarla ilgili konularda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununun 18 nci, 526’ncı ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64-72 nci maddelerinde yer alan ceza hükümlerinin uygulanacağı SAD’ler ile birlikte ilgililere tebliğ edilir ve tatbikat sonunda yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenenler hakkında aracın kayıtlı olduğu yerdeki MMM komisyonu tarafından mahallin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.