1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Bakanlık'tan İki Mahalleye Daha Onay

Bakanlık'tan İki Mahalleye Daha Onay

Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüme yönelik imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. 21 bin kişinin yaşadığı bölgeyle ilgili planlar, İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Bakanlık'tan İki Mahalleye Daha Onay

Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüme yönelik imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. 21 bin kişinin yaşadığı bölgeyle ilgili planlar,  İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Pendik Belediyesinin ilçeyi depreme dayanıklı hale getirmenin yanı sıra, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturmak yönünde sürdürdüğü çabalar tek tek sonuç vermeye başladı. Batı Mahallesinin ardından Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm imar planları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. 

Bakanlar Kurulu tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili kanun kapsamında 18 Eylül 2013 tarihinde riskli alan ilan edilen Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor. Dönüşüm planlarının yapıldığı riskli alan, Taşlıbayır bölgesindeki 150.6 hektar  (1 milyon 50 bin 600 m²) büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığı bölge, batıda Çınardere Mahallesi ve Ankara Caddesi, güneyde D-100 Karayolu, doğuda Ytong Maden sahası ile kuzeyde Gözdağı Tepesi ile sınırlı bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.03.2015 tarihinde onaylanan Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Riskli Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, itirazların yapılabilmesi amacıyla 13.03.2015-11.04.2015 tarihleri arasında  30 gün süreyle askıda kalacak.

Sağlıklı kentleşmenin örneği olacak

Eski yapı dokusunun yanında çıkmaz sokakları, çarpık yerleşimi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği ile eğitim donatı alanlarından yoksun bir yerleşim olan bölge, çağdaş ve sağlıklı biri yerleşime kavuşacak. Yeni imar planlarında binaların depreme dayanıklı hale gelecek şekilde yıkılıp yeniden yapılması yanında, çevresel olarak sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme sağlanması amaçlandı. Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne yönelik yeni yol güzergâhları ve kavşaklar da oluşturuldu. Buna göre ana ulaşım aksları arazi topografyası ve trafik talepleri göz önünde bulundurularak belirlendi ve yol en kesitleri genişletilerek ara yollar kapatıldı.

Yeni imar planları ile konut fonksiyonlarında bulunan 3000m² üzerindeki parseller için %45 taban oturumu ve 6 kat yapılaşma koşulu getirildi. Zemin katın otopark yapılması durumunda ise "Otopark+6 kat" olacak şekilde yapı yapılabilecek. Ayrıca plan bölgesi içerisinde eksik olan donatı alanları tespit edilerek yaşanabilir bir çevre için donatı alanları artırıldı.  Mevcutta 2 adet olan eğitim alanı yerine 6 adet eğitim alanı planlandı. 4 adet dini tesis alanı yerine de 7 adet dini tesis alanı bulunuyor. Yine alanda büyük eksikliği olan kültürel ve sosyal tesislere de geniş yer ayrıldı.

Söz konusu imar planları İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Planlar, itiraz ve talepler için 11 Nisan 2015 tarihine kadar İl Müdürlüğü’nde askıda kalacak.  Dönüşüm konusunda süreci Pendik Belediyesinin yönetecek. 6306 sayılı kanun kapsamında binalarını yıkıp yeniden yapmak isteyenler kira yardımı ve kredi faiz desteğinden yararlanabilecekler.

HABERE YORUM KAT