1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

DPB | Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulmasına ilişkin.(14/05/2010-8846)

DPB | Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

ÖZET: Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulmasına ilişkin.(14/05/2010-8846)

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü adında bir enstitü  kurulmasına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığının görüşünün bildirilmesinin istenildiği  ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

                28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun “Esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde, bir üniversitede rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitülerin  bulunabileceği belirtilmiş olup, aynı Kanunun 4633 sayılı Kanun ile değişik ek 30 uncu maddesinde de, Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            İlgi yazı ekinde yer alan gerekçe incelendiğinde,  kurulması öngörülen Enstitünün, organ nakli alanında  ihtisaslaşmaya  imkan sağlayacağı anlaşılmaktadır.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 04/03/2010 tarihli toplantısında alınan Kararı da göz önünde bulundurularak, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü adında bir enstitü  kurulması uygun görülmektedir. Konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

            Öte yandan, ilgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, kurulması öngörülen Enstitünün Rektörlüğe mi yoksa Tıp Fakültesine mi bağlı olacağı anlaşılamamıştır. 2809 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde vurgulandığı üzere, enstitüler ya rektörlüğe ya da fakültelere bağlı olarak düzenlendiğinden, alınacak Bakanlar Kurulu kararında, bahsedilen Enstitünün nereye bağlı olacağının da açıklığa kavuşturulması gerekli görülmektedir.

HABERE YORUM KAT