1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün statüsü hakkında

DPB | Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün statüsü hakkında

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer almadığı, dolayısıyla da “Teknisyen” unvanını kullanamayacaklarına ilişkin 27/09/2

DPB | Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün statüsü hakkında

ÖZET: Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer almadığı, dolayısıyla da “Teknisyen” unvanını kullanamayacaklarına ilişkin 27/09/2007-16377

KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde Kurumunuz emrine nitelikleri arasında (2113) “Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı,  Bilgisayar Yazılım, Bilgiişlem alanlarının birinden mezun olmak.” öğrenim şartı aranan Teknisyen pozisyonuna yerleştirilen bir adayın, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünden mezun olduğunun tespit edildiği belirtilerek, söz konusu okul mezunlarının Teknisyen kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazınız ve ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı görüşü incelenmiştir.

Bilindiği üzere, KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi kısaca şu şekilde işlemektedir:

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı bildirmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih kılavuzlarıyla bu kadro ve pozisyonlar ilan edilmekte ve adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca bilgisayar ortamında yerleştirme yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu Başkanlığa ait internet adresinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Mezkur Yönetmelikte B Grubu olarak tanımlanan kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adayların, kılavuzda yer alan genel şartların yanında kamu kurum ve kuruluşlarına ait özel şartlara da sahip olmaları ve bu durumun yerleştirildikleri kurumun sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılabilmektedir.

Diğer taraftan, 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.” hükmü yer almakta, 3 üncü maddesinin a fıkrasında ise, gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına "teknisyen" unvanının verileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, ilköğretim ve orta öğretim kademesinde yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerinin tespiti konusunda esaslar belirleyerek, bu esaslar çerçevesinde denklik işlemlerini yapmak veya yaptırmak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görev ve yetkisinde bulunmaktadır. İlgi yazınız ekinde alınan Milli Eğitim Bakanlığı görüşünde Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer almadığı, dolayısıyla da “Teknisyen” unvanını kullanamayacakları belirtilmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu aday hakkında Milli Eğitim Bakanlığının mezkur görüşü dikkate alınarak işlem tesisi edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT