1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığı hakkında

DPB | Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığı hakkında

Ankara Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığına ilişkin. (04/05/2009-8061)

DPB | Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığı hakkında

ÖZET: Ankara Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığına ilişkin. (04/05/2009-8061)

Davacı ……… ile Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan alacak davası nedeniyle; Ankara Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Baş Mühendisliği adı altında bir birimin olup olmadığının ve eğer bu birim başka bir birim ile birleştirilmiş ise, bahsedilen Baş mühendisliğin yaptığı görevi ifa eden birimin araştırılarak bilgi verilmesi istenilmiş, Başkanlığımızın cavabi yazısı ile de, adı geçen birimin hangi Bakanlığın ya da bağlı kuruluşun bünyesinde yer alan bir birim olduğu ve hangi tarihteki ya da tarihler arasındaki durumunun bilinmek istenildiğinin ayrıntılı bir şekilde Başkanlığımıza bildirilmesi halinde, sağlıklı ve doğru bir bilgi verilmesinin mümkün olacağı belirtilmişti.

Bu defa, Çevre ve Orman Bakanlığı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü  Ankara Orman İşletme Müdürlüğü  Ankara Orman İşletme Şefliği başlıklı yazının bir örneği gönderilerek, bilgi talebiniz yinelenmiştir.

Yapılan incelemede, Ankara Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliğinin, 01/05/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kaldırılan Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında yer alan İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı bir birim olduğu, 4856 sayılı Kanunun Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerinin kaldırıldığının vurgulanarak, kaldırılan Bölge Müdürlüklerine bağlı birimlerin kaldırılması, kapatılması, birleştirilmesi veya bağlılıklarının değiştirilmesine ilişkin düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna ilişkin geçici 1 inci maddesi uyarınca çıkarılan 22/07/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de, kapatılan Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Başmühendislikleri dahil  bütün birimlerin, Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri ve mühendislikler şeklinde yeniden yapılandırıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri bünyesinde yer alan birimlerin isimleri ile bunların ayrıntılı görev tanımlarının düzenlendiği 08/08/2004 tarihli ve 25547 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik incelendiğinde, sözkonusu İl Müdürlükleri bünyesinde, ağaçlandırma ve erozyon  kontrolüne ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Mühendisliği adı altında iki birimin bulunduğu görülmektedir.

Buraya kadar yapılan tespit ve açıklamalar ışığında, adı geçen Başmühendislikçe yürütüldüğü anlaşılan toprak koruma ve erozyon kontrolüne ilişkin hizmetlerin, halen Ankara Valiliğine bağlı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü’nce yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

HABERE YORUM KAT