1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Bölge Müdürlüğü kurulması hakkında

DPB | Bölge Müdürlüğü kurulması hakkında

Bölge Müdürlüğü kurulmasına ilişkin. (05/03/2008-4110) Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan

DPB | Bölge Müdürlüğü kurulması hakkında

ÖZET: Bölge Müdürlüğü kurulmasına ilişkin. (05/03/2008-4110)

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan "Bu Kanunun uygulama alanı, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen alanlardır. Bakanlar Kurulunun bu kararı, kamulaştırma ve diğer işlemler bakımından kamu yararı kararı sayılır ve Resmi Gazete'de yayımlanır." hükmü uyarınca, 21/04/2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/04/2007 tarihli ve 2007/11947 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulama alanı ilan edilen Diyarbakır'da söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile Kütahya-Simav Bölge Müdürlüğünün boş kadroları aktarılmak suretiyle Bölge Müdürlüğü kurulup kurulamayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmişti.

Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile de, yapılan incelemede anılan Bakanlar Kurulu Kararının sadece uygulama alanının (bölge müdürlüğü kurulacak yerin) tespitine yönelik olduğunun anlaşıldığı ve sözkonusu Genel Müdürlüğün Teşkilat Kanununda taşra teşkilatını teşkil eden bölge müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin herhangi bir usulün belirtilmediğinin görüldüğü vurgulanarak, Diyarbakır'da bölge müdürlüğü kurulması için, genel hükümlere (3046 sayılı Kanuna) göre işlem tesis edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmişti.

Bu defa, ilgi (c) yazı ile, 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü çerçevesinde, uygulama alanı olarak tespit edilen Diyarbakır ilinde bahsedilen Genel Müdürlüğün Taşra Teşkilatı olarak yeni bir bölge müdürlüğü kurulması hususunda Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 3046 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinde, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesinin esas olduğu, 10 uncu maddesinde, bağlı kuruluşların taşra teşkilatının, bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde kurulabileceği, 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatının, bu Kanunla birlikte teşkilat kanunları, İl İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere göre kurulacağı, aynı maddenin (c) bendinde, merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisinin, kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında belirtileceği (d) bendinde, sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatının ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulacağı, kaldırılacağı veya değiştirileceği, (f) bendinde, bölge kuruluşları ve bunların merkezlerinin bulunacağı yerler ile Bölge Müdürlüklerine dahil olacak illerin kuruluşlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği, 20 nci maddesinde de, kurulma işlemlerinin genel hükümlere göre kadro alınması ile tamamlanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Taşra teşkilatı başlıklı 19 uncu maddesinde, sözkonusu Genel Müdürlüğün taşra teşkilatının, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı olarak ilan edilen yerlerde, tarım reformu hizmetlerinin özelliğine uygun olarak kurulacak bölge müdürlüklerinden teşekkül edeceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler ve ilgi (c) yazının ekinde bir örneği gönderilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyarbakır'ın uygulama alanı olarak ilan edildiği dikkate alınarak, ilgi (a) yazıda halen atıl olduğu belirtilen Kütahya-Simav Bölge Müdürlüğünün kapatılarak, duyulacak kadro ihtiyacının, bu Bölge Müdürlüğünün münhal kadrolarından karşılanması kaydıyla Diyarbakır'da Bölge Müdürlüğü kurulması uygun görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine göre Bakanlar Kurulu kararı tesis edilmesi gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.