1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların yeniden atanması hakkında

DPB | Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların yeniden atanması hakkında

Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanması halinde tahsis edilen açıktan atama ve nakil kontenjanından düşülüp düşülmeyeceği hakkında. 22/10/2013 18918

DPB | Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların yeniden atanması hakkında

ÖZET: Devlet memuru olarak çalışmaktayken müstafi sayılanların engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanması halinde tahsis edilen açıktan atama ve nakil kontenjanından düşülüp düşülmeyeceği hakkında. 22/10/2013 18918

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7’nci maddesinde “…657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, … merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir. …” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan mezkur Kanunun 53 üncü maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının % 3 oranında engelli çalıştırmak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup, engelli statüsünde göreve başlamamış olmakla birlikte memurluğu sırasında engelli haline gelmiş olanların da söz konusu orana dahil edildiği hususu göz önünde bulundurularak, engelli kişinin açıktan atanmasında % 3 oranının aşılmamış olması kaydıyla, açıktan atama ve nakil kontenjanından düşülmesine gerek bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT