1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Eğitim Merkezi ve Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması hakkında

DPB | Eğitim Merkezi ve Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması hakkında

Eğitim Merkezi ve Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin. (17/04/2009-6268)

DPB | Eğitim Merkezi ve Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması hakkında

ÖZET: Eğitim Merkezi ve Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin. (17/04/2009-6268)

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı kuruluşlarından Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Eğitim Merkezi ile Sinop Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezinin kurulması talebine ilişkin ilgi yazılar ve ekleri incelenmiştir.

Yapılan incelemede, söz konusu Eğitim Merkezinin kurulması ile, hem Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gelişen ve değişen koşullar nedeniyle doğan yeni ihtiyaçlarının karşılanması hem de Türkiye’de nükleer konularla ilgili akademik programların yeterli sayıda ve düzeyde olmaması sebebiyle güncel bilgilerin ilgili uygulayıcılara ve akademik personele zamanında ve doğru olarak verilmesinin; Sinop Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezinin kurulması ile de, nükleer enerji programının ihtiyaçlarını karşılamak üzere,  güç reaktörleri, araştırma reaktörleri, yakıt çevrimi ve nükleer enerji uygulamaları konularında, araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği yetkin bir nükleer teknoloji merkezinin kurulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

        Bilindiği üzere, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde; “Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.” hükmü, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (c) bendinde “Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri,…kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmak;…” hükmü, 9 uncu maddesinde ise “Nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yaptırmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim merkezleri, …kurulabilir…” hükmü yer almaktadır.

                Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Eğitim Merkezi ile Sinop Nükleer Teknoloji Araştırma ve Eğitim Merkezinin kurulması uygun görülmekte olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararının alınması gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT