1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Şanlıurfa’ya taşınması hakkında

DPB | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Şanlıurfa’ya taşınması hakkında

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Merkez Teşkilatının Şanlıurfa’ya taşınmasına ilişkin. (03/11/2008-19650)     

DPB | GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Şanlıurfa’ya taşınması hakkında

ÖZET: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Merkez Teşkilatının Şanlıurfa’ya taşınmasına ilişkin. (03/11/2008-19650)                                        

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının halen Ankara’da bulunan Merkez Teşkilatının, Şanlıurfa İline taşınmasına karar verildiği belirtilerek, gerek teşkilatlanması gerekse personeli için nasıl bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği hususunda Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

       Bilindiği üzere, Başkanlığınız, 27/10/1989 tarihinde kabul edilen 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle teşkil edilmiş olup, teşkilatlanması ile görevlerine ve personeline ilişkin esaslar da yine bu Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir.

        Yapılan incelemede, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamede Başkanlığınızın  Merkez Teşkilatının bulunacağı yerin zikredilmediği görüldüğünden, Başkanlığınızın  halen Ankara’da bulunan Merkez Teşkilatının, Şanlıurfa İline taşınmasına ilişkin olarak kanuni bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

         Bununla birlikte, 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde, Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşacağı belirtilen Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun sekreterya hizmetlerinin GAP İdaresince yürütüleceğinin hükme bağlandığı görüldüğünden, Başkanlığınızın Şanlıurfa İline taşınması durumunda ve bahsedilen Kurulun Ankara’da toplanması halinde, belirtilen sekreterya hizmetlerinin yürütülmesinde  sıkıntıya  düşülebileceği düşünülmektedir.

        Bu  sebeple,  Başkanlığınızın   halen  Ankara’da  bulunan  Merkez Teşkilatının,  Şanlıurfa İline  taşınması  durumunda,  bahsedilen  sekreterya  hizmetlerinin  Başkanlığınızca aksatılmadan  yürütülebilmesi  için,  ya  sözkonusu  Kurulun da  Şanlıurfa   İlinde  toplanması yoluna  gidilmesinin  ya da  adı  geçen  Kurulun  Ankara’da  toplanması  halinde,  sekreterya hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin açıklığa kavuşturulmasının gerekli  olduğu değerlendirilmektedir.

       Öte   yandan,  ilgi   yazınızın   ekinde  yer  verilen  tablo incelendiğinde,  Başkanlığınızın Merkez  Teşkilatında,  çeşitli   statülerde  personelin  istihdam  edildiği  görülmekte  olup, Başkanlığınızın  Merkez  Teşkilatının  Şanlıurfa  İline  taşınmasının,  farklı  statülerde  istihdam edilen   personelin   hukuki   ve   mali   statülerinde   herhangi   bir  değişikliğe  yol  açmayacağı anlaşıldığından, mevzuatta herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı düşünülmektedir.

HABERE YORUM KAT