1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | İl müdürlükleri bünyesindeki taşra teşkilatının kaldırılması hakkında

DPB | İl müdürlükleri bünyesindeki taşra teşkilatının kaldırılması hakkında

İl müdürlükleri bünyesindeki taşra teşkilatının kaldırılması ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin. (21/10/2008-18238

DPB | İl müdürlükleri bünyesindeki taşra teşkilatının kaldırılması hakkında

ÖZET: İl müdürlükleri bünyesindeki taşra teşkilatının kaldırılması ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı kurulmasına ilişkin. (21/10/2008-18238

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatındaki il müdürlükleri bünyesinde yer alan İzmir, Mersin, Cilvegözü Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüklerinin kaldırılması ile İzmir, Mersin, Habur, Cilvegözü ve Sarp'ta doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Müdürlüklerinin kurulmasına ilişkin hazırlanan ilgi (a) yazı ve eki Bakanlar Kurulu Karar Taslağı ve gerekçeleri incelenmiş, konu hakkında görüş tesis edilebilmesi ilgi (b) yazı ile gerekli bilgiler istenilmiş, ilgi (c) yazı ile de bilgiler gönderilmiştir.

İlgi (a ) ve (c) yazı ve eklerinde Avrupa Birliği 2005 yılı mali yardımları kapsamında, "Türkiye'de Yeni Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Kurulması" projesi çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu ile ortaklaşa mutabakata varılan İzmir, Mersin limanları ile Habur, Cilvegözü ve Sarp sınır noktalarında veteriner sınır kontrol noktalarının inşaatlarının tamamlandığı, kurulması öngörülen müdürlüklerde canlı hayvanlar ve içeriğinde et ürünü olan her türlü ürün ile içeriğinde işlenmiş hayvansal ürün oranı %50'den fazla olan ürünlerin kontrollerinin yapılacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, ilgi (c) yazıda, kaldırılması öngörülen müdürlüklerde, yöneticiler hariç olmak üzere istihdam edilen personelin, mevcut unvan ve statüleri ile il müdürlüklerine veya kurulması öngörülen müdürlüklere nakledileceği ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde; "Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Bakanlığınız taşra teşkilatında il müdürlükleri bünyesinde yer alan İzmir, Mersin, Cilvegözü Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüklerinin kaldırılması ile İzmir, Mersin, Habur, Cilvegözü ve Sarp'ta doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Müdürlüklerinin kurulması uygun görülmekle birlikte, kapatılması öngörülen birimlerde müdür unvanı ile çalışmakta olan personelin durumlarına uygun kadrolara atanması ile diğer personelin başka birimlere nakledilmesi ve bu suretle boşalacak müdür unvanlı kadroların da 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin Yönetmeliğinde yer alan hükümlere istinaden iptal edilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı alınması gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT