1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ilişkin

DPB | Korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ilişkin

4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam eden Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ili

DPB | Korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ilişkin

ÖZET: 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam eden Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığına ilişkin 24/08/2007-15240

                Bakanlığınız ilgili kuruluşu olan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam etmesi sebebiyle, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hakkında görüşümüzü talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesinde ; “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 11/04/2006 tarih ve 26136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınavlar Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesi (ç) bendinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesinde sayılanların merkezi sınavdan muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Bakanlığınız ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasından atama yapma zorunluluğu bulunduğu düşünülmektedir.

HABERE YORUM KAT