1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında

DPB | Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında

Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine sebep olan suçtan Suluova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildiğinden bahisle ilgilinin tekrar memur olarak atanıp atanamayacağına ilişkin 27/08/2007-15368   

DPB | Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında

ÖZET: Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine sebep olan suçtan Suluova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildiğinden bahisle ilgilinin tekrar memur olarak atanıp atanamayacağına ilişkin 27/08/2007-15368   

                Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde polis memuru unvanlı kadroda görev yapmakta iken meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen … hakkında meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine sebep olan suçtan Suluova Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verildiğinden bahisle ilgilinin …Belediyesi emrine atamasının yapılıp yapılamayacağı   hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

         Bilindiği üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 82 nci maddesinin (E) ve (F) bentlerinde; “E) Meslekten Çıkarma: Memurun, Emniyet Örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

         F) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır…” hükmü yer almaktadır.

         Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen meslekten çıkarma cezalarının, Devlet memurluğundan çıkarma cezasından farklı olarak, sadece tekrar söz konusu Genel Müdürlüğe Devlet memuru olarak atanmaya engel teşkil ettiği anlaşılmakta olup, Devlet memuru olma vasfına haiz olması ve atanılacak kadroya dair diğer özel şartları taşıması kaydıyla, ilgilinin Emniyet Genel Müdürlüğü haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

HABERE YORUM KAT