1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Selçuk Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

DPB | Selçuk Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

Selçuk Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulmasına ilişkin. (14/05/2010-8822) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurulmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

DPB | Selçuk Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulması hakkında

ÖZET: Selçuk Üniversitesi bünyesinde Enstitü kurulmasına ilişkin. (14/05/2010-8822) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurulmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

                İlgi yazı ve ekinde yer alan gerekçenin incelenmesinden;Türk kültür ve edebiyatına büyük katkılar sağlayan Mevlana ve Mevlevilik kültürü  ile ilgili olarak ülkemizde ve yurt dışında çeşitli okullarda lisans ve lisansüstü çalışmalar yapıldığı, Mevlana’nın eserlerinin XIX. Yüzyıldan itibaren batı dünyası tarafından tanındığı ve  yabancı dillere çevrildiğinden bahisle, Ülkemizde ve yurt dışında konu ile ilgili  çalışma yapacak bilim adamlarının, kurulmak istenilen bu enstitü aracılığıyla Osmanlıca kaleme alınan bu eserleri günümüz Türkçesine ve İngilizceye kazandıracak çalışmalar yapabileceği ve bu paralelde gerek öğretim elemanlarının bilgi düzeyinin artırılmasına, gerekse bu alanda bilgi donanımını geliştirmek isteyenlere imkan sağlanacağı düşünüldüğünden, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mevlana Araştırmaları Enstitüsü kurulmasının, konuya ilişkin sorunların çözümüne  katkıda bulunacağı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun “Esaslar” başlıklı 3’üncü maddesinde üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşacağı belirtilmiş olup,  mezkur Kanunun 4633 sayılı Kanun ile değişik Ek-30’uncu maddesinde ise; Bakanlar Kurulunun, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya, bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yükseköğretimin yurt düzeyinde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması için öğretim elemanı ve fiziki imkanları elverişli ve yeterli olan üniversiteler bünyesinde yeni birimler kurulması ilkesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 04/03/2010 tarihli toplantısında alınan Kararı da göz önünde bulundurularak, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ” kurulması uygun görülmüş olup, konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

.../.../2009

HABERE YORUM KAT