1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi hakkında

DPB | Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkin 22/03/2006-2912

DPB | Sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesi hakkında

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkin 22/03/2006-2912

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin başka bir kurumda görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 4 üncü maddesinde; “Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.”, 6 ncı maddesinde “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.”, 3 üncü maddesinde ise; “Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler gereğince; 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yeri veya görevi dışında çalıştırılamayacağı ve kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı ve bu çerçevede başka bir kurumda görevlendirilmesinin de mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

HABERE YORUM KAT