1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Taşra teşkilatında şube müdürlüğünün bağlantısının değiştirilmesi hakkında

DPB | Taşra teşkilatında şube müdürlüğünün bağlantısının değiştirilmesi hakkında

Taşra teşkilatında şube müdürlüğünün bağlantısının değiştirilmesine ilişkin. (12/03/2009-4478)

DPB | Taşra teşkilatında şube müdürlüğünün bağlantısının değiştirilmesi hakkında

ÖZET: Taşra teşkilatında şube müdürlüğünün bağlantısının değiştirilmesine ilişkin. (12/03/2009-4478)

Denizcilik Müsteşarlığı taşra teşkilatı olan Mersin Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan (1) adet şube müdürlüğünün Çanakkale Bölge Müdürlüğüne aktarılmasına ilişkin görüş talep edilmiştir.

İlgi yazınız ekinde yer alan gerekçenin incelenmesinden, Çanakkale Bölge Müdürlüğü bünyesinde (1) adet şube müdürü kadrosunun bulunduğu, anılan Bölge Müdürlüğündeki büro hizmetlerinin istenilen düzeyde yürütülemediği, Mersin Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan (5) adet şube müdürü kadrosundan (1) adet şube müdürü kadrosunun ise boş olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendinde “Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizmetin özelliklerine göre bölge, il ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuz taşra teşkilatı olan Mersin Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan (1) adet şube müdürlüğünün, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne aktarılması uygun görülmektedir.

HABERE YORUM KAT