1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. DPB | Türkiye Futbol Federasyonu 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamında mıdır?

DPB | Türkiye Futbol Federasyonu 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamında mıdır?

Türkiye Futbol Federasyonunun 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamına girip girmediğine ilişkin. (27/03/2007-3634)

DPB | Türkiye Futbol Federasyonu 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamında mıdır?

ÖZET: Türkiye Futbol Federasyonunun 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamına girip girmediğine ilişkin. (27/03/2007-3634)

Türkiye Futbol Federasyonunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87'nci maddesinde ifade edilen kuruluşlardan olup olmadığı konusunda görüş tesis edilmesi talep edilmiştir.

İlgi yazıda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda görev yapmakta olan bir personelin Türkiye Futbol Federasyonunda geçen hizmetinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmüş olduğundan bahisle, 2954 sayılı Kanunun 50/g maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının belirlenmesine esas olmak üzere söz konusu Federasyonun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87'nci maddesinde tanımlanan kuruluşlardan olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasına gerek duyulduğu ifade edilmektedir.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 3984 sayılı Kanunun 15'inci maddesinde geçen "Üst Kurul personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personel rejimine tabidir." hükmüne istinaden 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 50'nci maddesinin (g) fıkrasında yer alan "Bunlardan T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendir ilenlerin;

1.            Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine göre belirlenir.

2.            Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alınmak ve yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87'nci maddesinde sayılan kurumlarda 18 yaşından sonra geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dâhil yedek subaylıkta, yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir.

Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı Kanun hükmüne göre bir derece ilave edilir..." hükümleri uyarınca Üst Kurul Personelinin hizmet değerlendirmelerinin yapıldığı, ilgi yazıda belirtilmektedir.

2954 sayılı Kanunun 50/g maddesinde zikredilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara ikinci görev yasağı getiren 87'nci maddesinde ise, ikinci görev yasağının geçerli olacağı kurumlar ve kuruluşlar, "Memurlara;

a)            Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b)           Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi

kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c)            Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz." şeklinde tanımlanmaktadır.

 Diğer taraftan, Türkiye Futbol Federasyonu kurum olarak incelendiğinde; her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip olarak, Kurumun 3813 sayılı Kanunla kurulmuş olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilâtı, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usuller düzenlenmektir. Sonuç olarak, söz konusu Federasyonun bu yönüyle, özel bir Kanunla kurulmuş olma özelliğini taşıdığı görülmektedir.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; Türkiye Futbol Federasyonunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 87'nci maddesinin (c) bendinde geçen özel bir kanunla kurulmuş olma vasfına sahip olduğu dikkate alındığında; adı geçen Kuruluşun mezkûr Kanunun 87'inci maddesinde belirtilen kuruluşlar içerisinde mütalaa edilebileceği hususunu, bilgilerinize arz ederim.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.