1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman? 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman? 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenenler Jandarma astsubay alımı başvurusu yapmak için başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki jandarma astsubay alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman?  2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

Jandarma astsubay alımı için ilan en son 2020 Temmuz ayında jandarma astsubay başvurusu yapılmıştı. Peki bu yıl ne başvurular ne zaman başlayacak? Jandarma 1640 Astsubay alımı yapacağını duyurdu. 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59’da sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak.

Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman? 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3’de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(19) Hamile olmamak...

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

Jandarma astsubay maaşları en çok merak edilen konulardan birisi oldu. 2020 yılı jandarma astsubay maaşları 6 bin 800 TL civarındadır fakat göreve bu ücret görev süresine göre değişkenlik gösterir. Göreve yeni başlayan astsubayın maaşı 5 bin 500 TL civarında belirlenirken, kıdemli astsubayların maaşları 2020 ise 7 bin TL'ye kadar yükselir. Jandarma astsubay maaşları çalışılan ve tehlike altında olan bölgeye göre de değişmektedir. Terör tehlikesinin olduğu bölgelerde çalışan jandarma astsubaylara bin TL ile bin 500 TL arasında terör tazminatı ödenmektedir. Jandarma astsubay maaşlarının ne kadar verileceğini etkileyen diğer etmenler ise; evlilik durumu, çocuk sayısı, kıdem, yabancı dil, görev yapılan bölge gibi birçok faktör sıralanır.

Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman? 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY NE İŞ YAPAR?

Jandarma astsubaylar ne iş yapar, jandarma astsubayların görevleri nedir araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak asayiş görevlerinde çalışan jandarma astsubaylar, operasyonel ve masa başı olmak üzere iki farklı yerde görev yapabilirler. Masa başı işleri daha çok çalışılan bölüm belirlerken, operasyonel işler biraz daha farklı geçer. Masa başı çalışan jandarma astsubaylar daha çok; yazışma, ulaştırma, muhaberat görevlerini yürütürler. Operasyonel işler de görev alan jandarma astsubay, verilen görev bölgesindeki asayişi sağlamaktır. İlk görevinin yanı sıra jandarma astsubaylar; cezaevlerine, mahkemelere yapılan tutuklu, hükümlü sevkiyatında da yer alırlar. Jandarma astsubayların görevlerinin belirlenmesinde eğitim aldıkları bölüm de etkili olur.

JANDARMA ASTSUBAYLARIN ZORUNLU GÖREV SÜRELERİ NE KADAR?

Jandarma astsubayların zorunlu hizmet süreleri 15 yıl olarak belirlenmiştir. 15 yıl botunca zorunlu görevini yerine getiren astsubaylar emekli olma şansı yakalarlar.

Jandarma astsubayların çalışma saatleri asayiş görevinde oldukları için değişkenlik gösterir. Operasyonel görevler yapan jandarma astsubayların saatleri değişirken, masa başı çalışan astsubaylar 40 saat mesai yapar ve hafta sonları çalışmazlar.

Jandarma 1640 Astsubay alımı | Başvurular ne zaman? 2021 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

Gülistan Başköy
Haberler, Sondakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT