KYK bursu ne zaman yatar 2022? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte burs alacak öğrenciler, şimdiden KYK bursu ne zaman yatar 2022? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Öğrencilere tahsis edilen KYK bursu hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde...

KYK bursu ne zaman yatar 2022? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

KYK bursu ne zaman yatar 2022? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor? soruları ilk kez burs ve kredi ödemeleri alacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte KYK bursu hakkında merak edilen ve bilinmesi gereken her şey...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar ayın 6. günü, "2" olanlar ayın 7. günü, "4" olanlar ayın 8. günü, "6" olanlar ayın 9. günü, "8" olanlar ayın 10. gününde ödemelerini alabilecek.

ÖRNEĞİN OCAK AYI İÇİN

TC kimlik numaranız

...............0 ise 6 OCAK

...............2 ise 7 OCAK

...............4 ise 8 OCAK

...............6 ise 9 OCAK

...............8 ise 10 OCAK

KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATAR?

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilirler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKARTlarını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATMlerinden istedikleri zaman, ATMlerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilirler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere T.C. kimlik nuöaralarının son rakamına göre o ayın 6 - 10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK bursu ne zaman yatar 2021? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

KYK 2020 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine  1300 TL , doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemesi müjdesi verdi. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta bin 100 lira, doktora eğitimi görenlere bin 650 lira olarak uygulanan burs ve kredi ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu belirterek,

"Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650’lira çıkartmış bulunuyoruz. Bin 100 lira olan yüksek lisansı bin 300 liraya çıkartıyoruz. Doktorada ise bin 650 lira olan ödemeyi bin 950’liraya çıkartmış oluyoruz. Bu ödemeler milli sporcularımıza iki ve veya üç katı, üniversite sınavlarında ilk 100’e girenlere üç katı olarak yapılmaya devam edecek. Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatırılacaktır” diye konuştu. 

KYK BURSU KAZANIP KAZANMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikli olarak https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak Kredi veya Burs alıp almadığınızı kontrol edin.

E-Devlet Sistemine giriş yapınız,

E-Hizmetler Bölümüne geçiniz,

Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay İşlemleri sayfasına giriş yapınız.

Seçilmesi gereken kutucuklar varsa onay tiki koyarak Taahhütnamenizi onaylayınız.
İşlemler bu kadar.

Kredi çıktı ve almak istemiyorsunuz. Bu durumda hiçbir işlem yapmayınız. e-Devlet üzerinden Taahhütnameyi onaylamadığınız taktirde işlem iptal olacaktır.

BURS - KREDİ SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KYK bursu ne zaman yatar 2021? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

KYK BURSUNU NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK bursu ne zaman yatar 2021? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

  •     Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  •     Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  •     Yabancı uyruklu öğrenciler,
  •     Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  •     Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  •     Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  •     Açık öğretim ve uzaktan  eğitim öğrencileri,
  •     Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  •     Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK BURS VE GERİ ÖDEMELİ KREDİLER HANGİ BANKAYA YATAR?

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler.

KYK bursu ne zaman yatar 2021? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN BURSLARI KESİLİR Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, öğrencilere burs ve kredi tahsis sürecinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin içerisinde, herhangi başka bir kurumdan burs alan ve asgari ücretle çalışan öğrencilerin burslarının kesilmeyeceğine dair detaylar da yer aldı. İşte, o değişiklik;

MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 – İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.

Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.

Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir."

KYK bursu ne zaman yatar 2021? KYK bursu hangi ay yatar? Hangi bankaya yatıyor?

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 29 — Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri
kesilir. )

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KYK KREDİSİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK NEDİR?

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

 

3
3
2
2
2
2
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
Son Haberler
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Memur olmak isteyenlere müjde! 6 Nisan'a kadar süresi var: KPSS puanı olan işe alınacak
Memur olmak isteyenlere müjde! 6 Nisan'a kadar süresi var: KPSS puanı olan işe alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Çok Okunanlar
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Kayganlaşan yol kazaya yol açtı! Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Kayganlaşan yol kazaya yol açtı! Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor