1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Milyonlar merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!

Milyonlar merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!

Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılarak Ekonomik Reform Paketi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa vergi muafiyeti getirileceğini, senetlerin ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacağını ve enflasyonu düşürmek adına çeşitli adımlar atılacağını duyurdu.

Milyonlar merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılarak Ekonomide Reform Paketi'ni açıkladı. Esnafa vergi muafiyetinden kredi imkanına, dijital paradan Risk Merkezine birçok alanda atılan önemli adımları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide reformun yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine kurulacağını ifade etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programını sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi güçlendirerek ithal girdi kullanımını azaltmış ihracatta yeni rekorlar kıran yerli milli bir ekonomi hedefliyoruz.

Ülkemizdeki büyükelçilere uluslararası camiaya dağıtacağımızı kitapçıklarımız var. Biz de bu süreci en başından beri takip ettik ve nihai şeklini verdik.

"İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRAN BİR EKONOMİYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

Milyonlar merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!

"TÜM PAYDAŞLAR İLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

"TÜRKİYE, SALGINA RAĞMEN GÜCÜNÜ KORUYOR"

Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor.

Salgının yıkıcı etkileri henüz sona ermediği gibi her geçen gün yeni tehditler ortaya çıkıyor. Güçlü sağlık altyapımız ve adil sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve başına bırakmadık.

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik.

"DÜNYADA EKONOMİSİNİ BÜYÜTEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz.

"REFORM PROGRAMI 4 TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK"

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.

İlk reform alanımız risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak.

Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırıyoruz.

Kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getiriyoruz.

ESNAFA MÜJDE: VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz.

Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.

Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.,

Enflasyonda hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

GIDA BANKACILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİ MESAJI

Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.

DİJİTAL PARA İÇİN HUKUKİ ADIM

Katılım finans sektörüne yönelik merkezi danışma kurulu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ'Nİ TESİS EDİYORUZ

Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz. Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.

Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

KATILIM FİNANS TAHKİM MEKANİZMASI KURUYORUZ

Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz. Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ADIM

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

6 AYI ÖDEMESİZ 100 BİN LİRALIK KREDİ

Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir. Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz.

Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur. Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK UYGULAMALAR

Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz. İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaları da hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz."

 

Berna Akkaya
Haberler, Sondakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
2
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT