1. HABERLER

  2. ÇALIŞMA HAYATI

  3. SGK | SGK Başkanlığının Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüğü Kurulması hakkında

SGK | SGK Başkanlığının Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüğü Kurulması hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüğü Kurulmasına İlişkin.  (23/01/2008-732)

SGK | SGK Başkanlığının Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüğü Kurulması hakkında

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüğü Kurulmasına İlişkin.  (23/01/2008-732)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatında boş kadro değişikliği suretiyle şube müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde, bağlı kuruluşlar; bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlar olarak, 11 inci maddesinde ise, ilgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları olarak tanımlanmıştır.

 Mezkur Kanunun 16 ncı maddesi ile, bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller belirlenmiş olup, 19 uncu maddesinde ise; ilgili kuruluşların, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmalarına ilişkin esasların bu kuruluşların kendi özel kanunları veya ana statüleri ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 5502 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Anılan Başkanlığın merkez teşkilatı bünyesinde kurulacak şube müdürlükleri ile ilgili olarak kendi mevzuatında herhangi bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte, 5502 sayılı Kanunun yönetim kurulunun görevlerini düzenleyen 7 nci maddesinin (c) bendinde, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire başkanlıklarının kurulması ve kapatılması hususunda Başkanlık Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında söz konusu şube müdürlüklerinin kurulması ile ilgili olarak 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararı alınması mümkün bulunmamaktadır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.