1. HABERLER
  2. DİN
  3. İhlas Suresi ve anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İhlas Suresi ve anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İhlas Suresi'nin anlamı internette en çok aratılan konulardan birisidir. Bizde sizler için İhlas Suresi'nin anlamı nedir? Meali nedir? Ne anlama gelmektedir? Tefsiri nasıldır? Okunuşu nasıldır? sorularını cevapladık. İşte merak edilenler

İhlas Suresi ve anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İhlas Suresi'ni okuyanlar ya da okumak isteyenler birde ne anlama geldiğini merak etmektedirler. Peki İhlas Suresi'nin anlamı nedir? Mealiı nedir? Ne anlama gelmektedir? Tefsiri nasıldır? Okunuşu nasıldır?  Tüm cevaplar haberimizde...

İHLAS SURESİ'NİN ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi'nin anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İHLAS SURESİ'NİN TÜKÇE OKUNUŞU NASILDIR?

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ'NİN ARAPÇA YAZILIŞI NASILDIR?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (1) اَللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُُفُواً اَحَدٌ (

İhlas Suresi'nin anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İHLAS SURESİ'NİN VERDİĞİ MESAJLAR NELERDİR?

İhlas suresinin inmesine sebep olarak bir takım olaylar zikredilmiş ise de, doğrusu, bu sure ile İslam'ın Allah inancının kısa ve özlü bir şekilde formüle edilmiş olmasıdır. Bu sure ile hem müşriklere, hem Hıristiyanlara hem de Yahudilere cevap verilmiş olmaktadır.


İhlas suresi, kendisinden sonra gelen ve Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nâs sureleriyle birlikte, "muavvizât" yani "Allah'a sığınılmaya vesile olar sureler" olarak isimlendirilmiştir. Bu şekilde isimlendirildiklerinde, her üç sure de dua kastıyla okunan, ya da Felak ve Nâs surelerinde olduğu gibi şifa bulmak için okunan sureler arasında yer almış olmaktadır.


İhlas suresi Allah hakkında şu dört hususu ortaya koymaktadır: 1) Tevhid, 2) Allah'ın varlığının kendinden oluşu, 3) Allah'ın doğmamış ve doğurmamış oluşu, 4) Allah'ın eşi ve benzerinin olmaması.


Tevhid, Allah'ın bir ve tek olması demektir. Birden fazla ilah söz konusu olamaz. Bu şekilde müşriklerin putları da ilah kabul eden şirk inançları reddedilmiş olmaktadır. Allah'ın tekliği, hem zatında hem de sıfatlarında söz konusudur.

Yüce Allah Samed'dir; Samed, var olmak için bir başka varlığa ihtiyacı olmayan, kendi başına ayakta durabilen, varlığını sürdürmek için harici bir şeye ihtiyacı olmayan demektir. Böyle bir varlık da sadece Yüce Allah'tır. Tüm varlıkları o yaratmıştır ve tüm varlıklar, varlıklarını ona borçludurlar.

Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Hıristiyanlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmişler, Kur'an'ın ifadesine göre Yahudiler de Üzeyir Allah'ın oğludur, demişlerdir. Ayrıca müşrik Araplar melekleri kız kabul edip, onları Allah'a izafe etmişlerdir. İhlâs suresinin bu ayetleri, Hıristiyanların ve Yahudilerin bu tür iddialarını reddetmekte olduğu gibi, müşriklerin melekleri Allah'a izafe etmelerini de yalanlamaktadır. Çünkü bu gibi inanışlar Tevhid akidesini zedelemektedir.


İhlas suresinin ifade ettiği dördüncü gerçek, Allah'ın hiçbir şekilde denginin, eşi ve benzerinin olmadığıdır. Müşrikler, birden fazla ilah kabul ettikleri gibi, sadece Allah için düşünülmesi gereken sıfatları putlara da atfediyorlar, bu şekilde sıfatlarında Allah'a ortak koşmuş; başka bir ifadeyle, Allah'a denk bir takım ilahlar tasarlamış oluyorlardı. İhlas suresi müşriklerin bu yanlış inançlarını da reddetmektedir.

İhlas Suresi'nin anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İHLAS SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

Çok sayıdaki adları arasında, İslâm dininin temel ilkesi olan tevhid inancının veciz bir ifadesi olduğu için verildiği anlaşılan İhlâs ve aynı zamanda sûrenin ilk âyeti olan “Kul hüvallāhü ahad” en çok kullanılanlarıdır. Sûre özellikle Türk sözlü kültüründe “Kul hüvallah”, bunun da kısaltılmışı olan “Kul hü” şeklinde, ayrıca “İhlâs-ı şerif” diye de anılır. Sûreye, Allah’ın birliği inancını öz olarak ifade ettiği için “tevhid”, aynı inancın İslâm’da temel akîdeyi oluşturması sebebiyle “esâs”, sûrede hiçbir şeyin Allah’a benzetilemeyeceği, O’nun her şeyden başka ve üstün olduğu anlatıldığı için “tecrîd”, Allah’a burada anlatıldığı şekilde inananlar bu sayede kurtuluşa erecekleri için “necât”, kişi bu sûrede anlatıldığı şekilde iman ettiği takdirde Allah’ın sevgisi ve dostluğunu kazanacağı için “velâyet” adları da verilmiştir. Fazla yaygın olmamakla birlikte “tefrid, mârifet, cemâl, nisbet, bereket, berâet, müzekkire, nûr, mânia, eman” gibi isim ve niteliklerin kullanıldığı da belirtilmektedir.

İhlas Suresi'nin anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İHLAS SURESİ'NİN TEFSİRİ

İhlas suresi mealinde Allah'ın bazı sıfatları ifade edilmiştir. Diyanetin tefsirine göre de, İslam’ın esası olan tevhid ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah'ı tanıttığı için Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kuran’ın üçte birine denk olduğu buyurulmuştur.

1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah’a ait olduğu anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla’nın öz ismidir.

2. ayette, Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir. Surede samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü’l-vucûd" demektir.

3. ayette, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu ayet, samed isminin açıklaması olup, Allah’a evlat nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; mesela, "Mesîh Allah’ın oğludur" diyen hıristiyanların (Tevbe suresi, 30) ve meleklerin Allah’ın kızları olduğunu söyleyen (En‘am suresi, 100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Çünkü çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezeli ve ebedidir.

4. ayet yani son ayette, hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle ihlas suresinin bir özeti mahiyetinde olup Allah’ın zatında ve sıfatlarında hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır

İhlas Suresi'nin anlamı | İhlas Suresi'nin meali | İhlas Suresi tefsiri

İHLAS SURESİ'NİN FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

HABERE YORUM KAT