1. HABERLER

  2. DİN

  3. Kadir Suresi Meali

Kadir Suresi Meali

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Kuran'ın Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiş olması nedeniyle Kadir gecesi müslümanlar için çok değerlidir. Bu nedenle vatandaşlar sık sık bu gece için ''Kadir Suresi Meali'' başlıklı konu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Kadir Suresi Meali nedir?

İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayı'nda 19 Mayıs günü yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Kadir gecesi kutsal kitabımız Kuran'ın inildiği gece olması sebebiyle İslam alemi açısından çok değerli. İslamiyetin en önemli kandilleri arasında yer alan Kandil Gecesi ile ilgili ''Kadir Suresi Meali'' konulu başlık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizler de sizler için bu sorunun yanıtını ve Kadir Gecesi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik..

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde olduğu bilinen Kadir Gecesi, pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 19 Mayıs akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

Kadir Suresi Meali

KADİR GECESİ NEDİR?

Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler.

Kadir Suresi Meali

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

* Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. 

Kadir Suresi Meali

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Meali

KADİR SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Meali

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)

Kadir Suresi Meali

KADİR GECESİ’NDE NE OLDU? 

Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

Kadir Suresi Meali

Gülistan Başköy
Gündem Editörü

HABERE YORUM KAT