1. HABERLER
  2. DİN
  3. Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilen Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın bitmesine kısa günler kala Müslümanları, Kadir Gecesi heyecanı sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede ibadet edilecek, eller semaya açılacak. Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gecenin bugün olup olmadığını veya hangi gün olduğunu merak edenler Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı Dini Günler Takvimine göre Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021 ?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. 

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şu ifadelerle anlatılmaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİNDE NELER YAPILIR?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, Kadir Gecesinde Müslümanlar için büyük bir şans olduğunu dile getirerek, Kadir Gecesinde yapılması gerekenlere ilişkin konuştu.

Kadir Gecesinden neler yapılmalıdır?

- Allah'a yakarılmalı

- Kişi kendini muhasebeye çekmeli

- Kur'an-ı Kerim ile yeniden tanışmalı ve muhatap olmalı

- Kur'an-ı Kerim'in önemi düşünüp kavranılmalı 

- Kur'an-ı Kerim okuyup anlaşılmaya çalışılmalıdır.

KADİR GECESİ FAZİLETİ VE İHYASI

Ehemmiyeti ve fazileti Kur’ân-ı Kerîm’de müstakil bir sûreyle (Kadîr Sûresi, 97/1-4) beyan edilmiş olan Kadîr Gecesinin ihyâsı, Mü’minler için bağışlanma ve kurtuluş açısından son derece mühimdir. İçerisinde Kadîr Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu mübârek gecenin ihyâsı konusunda Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, bu geceyi iman ederek mükâfatını sadece Allah Te’âlâ’dan bekleyerek ihyâ edenin geçmiş günahlarının mağfiret edileceğini müjdelemişlerdir. (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35)

Şâri’ olan Allah Te’âlâ tarafından mübârek kılınmış zamanların en yücesi olması hasebiyle Kadîr Gecesi, belli bir günde açık şekilde sabit olmamış, muhtelif rivâyetler ışığında Ramazân-ı Şerîf’in son on gününün, bilhassa tek gecelerinde aranılması işaret buyrulmuştur. Bu durum, Kadîr Gecesinin her yıl devretmek suretiyle farklı günlere tekabül edebileceğinin de işareti olmaktadır. Dolayısıyla, Kadîr Gecesine erişerek ihyâ edebilmek için aslolan, Ramazân-ı Şerîf’in son on gününün her gecesini, itikâfa girmek suretiyle Kadîr Gecesiymiş gibi ihyâ etmektir. Nitekim Rasûlullâh Efendimiz de vefâtlarına dek Ramazân-ı Şerîf’in son on gününde itikâfa devam etmişlerdir. (Buhârî, î’tikâf, 3)

Aktarmış olduğumuz bu tespitlere mukabil, Kadîr Gecesinin, Ramazân-ı Şerîf’in 27. gecesi olduğuna dair vârid olmuş hadis-i şeriflerin vurgusu, ümmet içerisinde bu gecenin Kadîr Gecesi olarak ihyasının âdet haline gelmesine vesile olmuştur. Bu sebeple, son on günü ihyâ edemeyenlerin hiç olmazsa 27. geceyi, Kadîr Gecesi olduğuna inanarak ihyâ etmeleri ayrı bir önem kazanmaktadır.

Gecenin Sabit Olmayışının Sebeb-i Hikmeti

Kadîr Gecesi’nin açık şekilde bilinmesi bir kısım insanları tembelliğe itebilirdi. O gecenin kesin olan feyz ve mağfiretine güvenerek diğer günlerin değerlendirilmesi göz ardı edilebilirdi. Hâlbuki Cenâb-ı Hak, feyiz, rahmet, selamet ve bağışlanma dolu bu mübarek geceyi Ramazân ayında gizleyerek bu ayın bütün gecelerinin, hiç değilse son on gününün gecelerinin ihya edilmesini murâd etmiştir. (En doğrusunu Allah Te’âlâ bilir.)

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

KADİR GECESİNİN GÜNDÜZÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Kadîr Gecesi’nin gündüzünü de gecesi gibi ihyâ etmek gerekir. Çünkü onun da fazîleti, gecesi gibi büyüktür. Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem),dört gecenin gündüzünün de faziletli olduğunu beyân etmiş ve bu geceler arasında Kadîr Gecesini de zikretmiştir. (Ali el-Müttekî, Kenzü’l-Ummâl, 12/144)

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Hangi ibâdet ve hangi iş olursa olsun, dinîmizde her işin temeli niyettir. Bu sebeple, Kadîr Gecesini ihyâ edecek olan kişi, bütün dünyevî endişelerden arınmak suretiyle sâlih bir niyetle, mükâfatını sadece ve sadece Allah Te’âlâ’dan bekleyerek ihyâ etmelidir.

Bu geceye mahsus namaz ve zikirler bulunmakla birlikte, tevbe ve istiğfâr edip âfiyet talep edilmesi, muhtelif salavât-ı şerîfelere devam edilmesi, Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın indirildiği gece olması hasebiyle rûhuna da uygun olarak; bolca Kur’ân-ı Kerîm okunması, bilhassa namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları, hiç kılamayacak olanların en azından bir günlük kaza namazı kılmaları, hâceti ve isteği olanların bu gecenin husûsî fazîletinden de istifadeyle hâcet namazı kılmaları ve şahsî duaların yanında, ümmetin ve insanlığın geneli için samimi bir şekilde bolca dua edilmesi, geceyi ihyâ adına yapılabilecek temel işlerdendir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in ömürde en azından bir kez olsun kılınmasını beyan ettikleri (Tirmizî, Vitir, 19) tesbîh namazını da yine bu gecenin bereketiyle kılmak fazîletli bir iş olacaktır. Bu gibi mübârek geceleri ihyânın en azı, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır.

Kadîr Gecesi vesilesiyle, akraba ve komşularımızla tebrikleşmek, onlara bu gecenin ehemmiyetini hatırlatmak önemlidir. Dâr-ı Bekâ’ya irtihâl etmiş yakınlarımız da bu vesileyle hatırlanmalı ve kabirleri ziyaret edilmelidir. Sevapların kat be kat katlanacağı haber verilmiş olan bu gecede muhtaçları gözetmek, hayr-ı hasenâtta ve tasaddukta bulunmak, ilim yuvaları ve dinî müesseseleri sadaka-i câriye ile desteklemek de yine büyük fazîlet ve bol miktarda ecre ulaşma noktasında unutulmaması gereken işlerdendir.

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

KADİR GECESİ KILINAN NAMAZLAR 

Bu gecede, aşağıda keyfiyeti beyan edilmiş olan dört rek’atlik bir namaz kılınması tavsiye edilmiştir. Bu namaz ayrıca, 12 rek’atten 100 rek’ate kadar da kılınabilir.

Rek’atte: 1 Fâtiha Sûresi, 3 Kadîr Sûresi (İnnâ Enzelnâhu…)

Rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf (Kulhuvellâhu Ehad…)

Rek’atte :1 Fâtiha, 3 Kadîr Sûresi

Rek’atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf

Şeklinde kılınacak namazın ardından, 1 defa “Allâhu Ekber Allâhu Ekber, Lâ İlâhe İllallâhu Vellâhu Ekber, Allâhu Ekber ve Lillâhi’l-Hamd’’ denildikten sonra, 100 defa İnşirâh Sûresi (Elem Neşrah Leke…),ardından 100 defa Kadîr Sûresi ve 100 defa “Allâhumme İnneke Afüvvün Kerîmün Tühibbül Afve fa’fü annî” “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, benide affet.” (Tirmizi, Daavat, 12) okunup hususi dûalarla tamamlanır. Dûalarda özellikle âfiyet talebi mühimdir. Zira Hazreti Aişe (Radıyallâhu Anhâ) validemiz: ‘’Şayet ben Kadîr Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilseydim, onda Allah Te’âlâ’dan ancak âfiyet isterdim’’ buyurmuşlardır. (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef, 10/206)

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Kadîr Gecesinde, belirtilen namazı kılmamış olanlar da namazın sonunda yapılması tavsiye edilmiş, Peygamber Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Hazreti Aişe (Radıyallâhu Anhâ) validemize öğrettikleri duayı yapabilirler: “Allâhumme İnneke Afüvvün Kerîmün Tühibbül Afve fa’fü annî” “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, benide affet.” (Tirmizi, Daavat, 12)

Bu dua dışında, belli bir vakte tahsis edilmemiş dua ve zikirlerle, salavât-ı şerîfelerin bu geceyi ihyâ adına bolca okunması da yine tavsiye edilmiş olan işlerdendir.

Biz de bu vesileyle, İsmâilağa Câmii İlim ve Hizmet Vakfı olarak, bu gecede affolunanlar zümresine ilhâk olmanızı Allâh-u Zülcelâl’den niyâz ederiz.

KADİR GECESİ NE YAPILIR?

Kadir Gecesinde ibadet özellikle akşam namazıyla başlar ve sabah ağarıncaya kadar devam eder. Bu süre içerisinde Allah'a kulluk ve yakarış anlamında yapılabilecek çokça ibadet bulunmaktadır. Tespih çekilebilir, dualar edilebilir ve zikirler çekilebilir. Ancak ibadetlerin en yücesi olan namaz ibadeti bu gece daha bir önem arz etmektedir. "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5) Kadir Gecesi namazına 'Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..'' diyerek niyet edilir.

Bugün kadir gecesi mi 2021? Kadir gecesi ne zaman, hangi gün 2021 ?

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR EDİLİR?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU NEDİR? KADİR SURESİ MEALİ NEDİR?

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SÛRESİ ANLAMI NEDİR? 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

ALLAHIM;

İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT