1. HABERLER

  2. DİN

  3. İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

Allah'ın birliğini anlattığı için Tevhid suresi olarak da bilinen İhlas suresinin anlamını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur? İhlas suresinin fazileti ve önemi nedir? İşte ihlas suresi hakkında her şey...

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

Allah'ın birliğini anlattığı için Tevhid suresi olarak da bilinen İhlas suresinin anlamını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur? İhlas suresinin fazileti ve önemi nedir? İşte ihlas suresi hakkında her şey...

İHLAS SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU  NEDİR?

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

İHLAS SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İhlas suresinin faziletleri hadisi şerifler de şu şekilde belirtilmiştir;

On kez İhlas okuyan her Müslümana cennetten bir köşk hediye edilecektir.

Uyku sırasında kişinin 100 kere ihlas okuması onun cennete girmesine yardımcı olacak ve işini kolaylaştıracaktır.

Sabah namazı sonrasında 1 kez İhlas okumak cennet kapılarını açacak ve bir köşk verilmesini sağlıyor olacak.

Sabah namazından sonra ihlas suresini 12 kere okuyan kişi için Kur’an-ı Kerim okumak dört defa hatmetmiş gibi sevap yazılacaktır.

İhlas suresini hem sabah hem de akşam sürekli olarak okumak kişiyi sıkıntılardan kurtaracak ve belalara karşı koruma altına alacaktır.

Her akşam evine girerken İhlas suresi okuyan kişinin evine yoksulluk girmez, bolluk bereket oluşur.

Arefe günü İhlas suresinin okunması da yine hayırlı faziletlerden biridir. O gün tüm günahların affedileceği hadisler ile belirtilmiştir.

Cuma namazında İhlas suresini okumak kişiyi bir hafta boyunca kaza ve beladan korumak için yeterli olacaktır.

Her kim ki Müslüman gibi yaşarsa, haramdan elini eteğini çekerse, içki içmez ve cana mala rızka dokunmayıp kendi halinde yaşamaya devam ederse bu süreçte ihlas suresini tam 50 kere okuyan o kişinin 50 yıllık günahı siliniyor olacak.

Her kim yola çıkacağı esnada 11 defa ihlas suresi okursa Allah-ü Teala o kimseyi gideceği yere kazasız belasız gitmesini sağlar.

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

İHLAS SURESİNİN TEFSİRİ NEDİR?

İhlas suresi mealinde Allah'ın bazı sıfatları ifade edilmiştir. Diyanetin tefsirine göre de, İslam’ın esası olan tevhid ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah'ı tanıttığı için Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kuran’ın üçte birine denk olduğu buyurulmuştur. 1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah’a ait olduğu anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla’nın öz ismidir.

2. ayette, Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arzettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir. Surede samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü’l-vucûd" demektir.

3. ayette, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade eden bu ayet, samed isminin açıklaması olup, Allah’a evlat nisbet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi; mesela, "Mesîh Allah’ın oğludur" diyen hıristiyanların (Tevbe suresi, 30) ve meleklerin Allah’ın kızları olduğunu söyleyen (En‘am suresi, 100) müşriklerin bu iddialarını reddeder. Çünkü çocuk, eşin olmasını gerektirir; eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır; Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezeli ve ebedidir.

4. ayet yani son ayette, hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle ihlas suresinin bir özeti mahiyetinde olup Allah’ın zatında ve sıfatlarında hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır. 

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

İHLAS SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

İhlas suresinin iniş sebebi hakkında Ebu Aliye Şabi ve İkrime şöyle söylemiştir;

Aralarında Amr bin Feyt ve Zeyd bin Kaysın da bulunduğu Mekke müşriklerinden bir grup Peygamber efendimizin(sav) yanına gelerek "Ey Muhammed(sav) bize rabbinin sıfatlarından bahset.O altın, gümüş, demir veya bakırdan birsey mi? Zira bizim ilahlarımız bu gibi şeylerdendir." diye sorarlar. Rasulullah(sav) onlara "Benim Rabbim, hiçbir şeyden meydana gelmedi. O, her şeyin yaratıcısıdır.” buyurdu. Bu hadise üzerine Allah-u Teala ihlas suresini indirdi.

HABERE YORUM KAT